top of page

Escola de sirenes

2012

[Sèrie de 6 collages/assemblages de 30 x 30 cm,
emmarcats en caixa de miralls]

Busby Blue

Flores in the Hair

Sirena High  School
Bella Jump

Reina of the Sea
Busby Sun

Un amic va portar dels Estats Units unes sirenetes de plàstic de colors que serveixen per marcar les copes dels cocktails. Amb elles vaig pensar fer aquest petit homenatge a les pel·lícules d'Esther Williams,  les coreografies calidoscòpiques de Busby Berkeley i la música mestissa del gran Xavier Cugat: Escola de sirenes.

bottom of page